Jak investuje Nobelova nadace?

Alfred Nobel slavný vynálezce a průmyslník zemřel svobodný a bezdětný. Ve své závěti rozhodl, že jeho majetek bude vložen do fondu, z něhož budou každoročně udělovány ceny za významné vědecké objevy, literární tvorbu a zásluhy o mír ve světě. V závěti byla podmínka, že peněžní prostředky budou investovány do "bezpečných cenných papírů" a výnosy budou každoročně rozdělovány ve formě cen, jejichž reálná kupní síla by se v průběhu času neměla měnit.

Vydáno: 10. 4. 2020

 

Správcům Nobelovy nadace se nedařilo plnit závazky závěti

Důvodem byla zvolená investiční strategie. Začátkem 20. století byly za bezpečné cenné papíry považovány pouze státní obligace, které byly málo výnosné. Jejich reálná hodnota začala klesat a hrozilo riziko, že jmění Nobelovy nadace bude vyčerpáno, proto správci fondu raději volili pokles vyplácených cen než nebezpečí vyčerpání nadačního jmění.

 

Obrat klesajícího trendu hodnoty majetku nadace

V roce 1950 měla Nobelova cena reálnou hodnotu ve výši 38 % z původní hodnoty v roce 1900. Obrat trendu nastal až v roce 1953, kdy švédská vláda (na žádost správní rady nadace) změnila pravidla omezující investování. Správci portfolia tak mohli investovat do akcií.

Díky této změně se výše vyplácených cen postupně zvyšovala. Původní reálné hodnoty dosáhla Nobelova cena v roce 1991. Současně začalo růst základní jmění nadace, které je aktuálně v reálném vyjádření více než dvojnásobné.

 

Co si vzít z případu, který v minulém století zažila Nobelova nadace?

Případ Nobelovy nadace v praxi ukazuje, jak relativní mohou být představy o bezpečnosti a rizikovosti investice. Složení portfolia je orientováno na dlouhodobé zhodnocení vložených prostředků. Z pohledu dlouhodobého investora jsou akcie méně rizikové. Pravidelné výplaty Nobelovy nadace lze bez sebemenších potíží pokrýt z příjmů z pevně úročených cenných papírů, a to je také hlavní důvod, proč se v portfoliu objevují dluhopisy.

 

Jak tedy investuje Nobelova nadace?

Složení portfolia je orientované na dlouhodobé zhodnocování financí. Pro dlouhodobé investory je Nobelova nadace díky rozložení kapitálu mezi akcie, dluhopisy, hedgeové fondy a nemovitosti výnosnou investicí. V portfoliu Nobelovy nadace nenajdete investice, jako je třeba zlato, starožitnosti či umění. Zlato je bráno jako udržitel hodnoty a jeho výhodou je, že kupní síla se dlouhodobém průměru udržuje, naproti tomu nepřináší úroky ani dividendy a fond nemá potřebu se zajistit velmi likvidní investicí, jak je tomu třeba u soukromých investorů. Starožitnosti a umění jsou obecně nejméně likvidní, navíc s sebou nesou značná rizika, z našeho pohledu jsou vhodná jen pro znalce v daném oboru.

 

Přesto je třeba si uvědomit, že i Nobelova nadace zažívá lepší i horší roky. Za posledních 50 let byl pro jejich portfolio nejhorší rok 2008 s poklesem - 18,5 %. Ale i v nejhorší dekádě to pro dlouhodobé investory znamenalo výnos 3,8 % p.a.