Vhodná doba pro investování. Je to teď nebo teprve přijde?

Současné období přineslo paradoxně investiční příležitosti, na které řada investorů čekala několik let. Jak se nespálit a existují vůbec nějaké investiční tipy? Nad tím se zamýšlí Martin Tománek, investiční analytik Partners.

Vydáno: 24. 11. 2020
Kategorie: Spořím si
Zdroj: PartnersNews

České domácnosti jsou nadále velice konzervativní v tom smyslu, že drží obrovskou část úspor na bankovních vkladech nebo v konzervativních nástrojích typu transformovaného penzijního fondu. Když už investují, potom často do dluhopisových nebo smíšených fondů. V posledních letech rostla obliba realitních fondů s tím, jak ceny nemovitostí zaznamenaly svižný růst. Bez zajímavosti nezůstává fakt, že růst cen nemovitostí pokračuje (alespoň prozatím) i v období pandemie, což má jistě souvislost s extrémně uvolněnou měnovou politikou centrálních bank.

Globální ekonomika zažívá nejhlubší hospodářskou recesi od druhé světové války a přesné dopady budeme znát až ve zpětném pohledu. Velkou neznámou je budoucí trajektorie nákazy. Již nyní je ale jasné, že škody jsou rozsáhlé. Míra nezaměstnanosti výrazně vzrostla a mnozí ekonomové správně poukazují na to, že skutečná míra nezaměstnanosti je oproti oficiálním číslům ještě o poznání horší.

Technologie – investiční trend
Když jsme u těch trendů, prakticky každý investor si musel všimnout toho, že jeden sektor si v současné nelehké době vede skvěle – technologické akcie. Index amerických akcií NASDAQ, který je charakteristický právě velkou váhou technologií, je od začátku roku o 25 % výše.

V poslední době vidíme velký zájem rozšiřovat nabídku technologických fondů, případně fondů tematicky zaměřených na „disruptivní inovace“. Technologické akcie kralují akciovému trhu již déle než dekádu a investiční společnosti se snaží na této vlně svézt zakládáním nových fondů. Investoři by ovšem měli být ostražití. Obecně platí poučka, že čím dražší akcie jsou (čím vyšší je historická výkonnost), tím nižší je jejich budoucí výnosový potenciál. A právě budoucí výkonnost si investoři ve fondech kupují.

Bez zajímavosti není fakt, že naposledy byla spousta technologických fondů zakládána koncem devadesátých let minulého století, tedy poblíž vrcholu dot.com bubliny. Tím ale nechci říct, že se historie přesně opakuje. Tak jednoduché to není.

Jak správně investovat
Investiční portfolio typického investora by mělo obecně zahrnovat dluhopisy, akcie a nemovitosti. V různém poměru, v závislosti na předpokládaném horizontu, na povaze investičního cíle, dosavadních zkušenostech investora a podobně. Je přitom jedno, zda má investor k dispozici sto tisíc korun nebo deset milionů. Fondy, ať již podílové fondy či burzovně obchodované fondy (ETF), jsou dostupné od velice nízkých částek.

A pokud již investice mám? U pravidelného investora se nic nemění. Mám na mysli třeba situaci, kdy investor posílá dva tisíce měsíčně do nějakého globálního akciového fondu, investici posílá pět let a dalších deset či patnáct let ještě posílat bude (má to třeba na důchod nebo dřívější splacení hypotéky). V těchto případech bych jednoznačně držel kurz. A vlastně bych si přál, aby přišel na burzy další pokles. Pravidelná investice má své „zlaté období“ právě v době strmě klesajících trhů. Tehdy investor nakupuje podílové listy fondu mnohem levněji, čímž buduje svůj finanční majetek.

Naproti tomu, pokud se bavíme o větších jednorázových investicích, tam může být skvělá doba na provedení zmíněné revize. Investor by měl zjistit, zda se výrazně nezměnila alokace aktiv jeho portfolia. Pokud ano, může být na místě rebalancování.

Rovněž je dobré položit si otázku, zda nedržím příliš konzervativní portfolio. Zvlášť za situace, kdy kvalitní vládní a korporátní dluhopisy nesou rekordně nízké výnosy (v některých případech dokonce záporné). Investoři by mohli zvážit určité navýšení váhy akcií ve svém portfoliu. Samozřejmě při zohlednění předpokládaného horizontu

Kam v době pandemie investovat, abychom vydělali?
S tipy či radami je to velice ošidné. Trefně to napsal Benjamin Graham ve své proslulé knize Inteligentní investor: „Je-li důvodem, proč lidé investují, snaha vydělat peníze, pak když tito lidé vyhledávají rady, ptají se ostatních, jak vydělat peníze. Tato myšlenka nese určité prvky naivity.“

A naivitu vidíme všude kolem sebe. Vezměme si třeba obchodníky s cennými papíry, zejména pak takzvané sociální obchodní platformy. Ty svým klientům dávají obrovské množství investičních tipů. Například jeden nejmenovaný broker krátce před pandemií klientům zaslal graf, který ukazoval výkonnost akcií vybraných farmaceutických firem. Všechny zaznamenaly ve velmi krátkém čase svižný růst, takže graf nesl název „Kdybyste zainvestovali před rokem…“. Broker se tak snažil motivovat klienty k aktivitě. Vzkaz, který vysílal, byl jasný: Na burze můžete vydělat desítky i stovky procent v krátké době. Hlavně obchodujte! Podobnými „tipy“ tento broker zásobuje investory prakticky nepřetržitě.

Aktuálně zase vidíme, jak brokeři lákají na technologické akcie, které si v době pandemie vedou skvěle.

Bohužel investování podle zpětného zrcátka bylo historicky špatnou investiční strategií a platí, že časté obchodování sice prospívá brokerovi, který inkasuje poplatky, ale v drtivé většině případů škodí samotnému investorovi.

Zkrátka zdarma je dostupné nezměrné množství špatných rad a tipů.   

Moje rada, která se historicky již nesčetněkrát osvědčila, zní: Držte kvalitně diverzifikované investiční portfolio. Jak na úrovni tříd aktiv, to znamená – nespoléhejte na jedinou třídu aktiv, například jen na nemovitosti, tak i na úrovni geografické – například nemějte všechno zainvestované v amerických akciích jen proto, že to v poslední dekádě „fungovalo nejlépe“. Toto diverzifikované portfolio potom držte dlouhodobě, v dobrých i zlých časech. Ignorujte investiční tipy. A ignorujte ekonomické a tržní předpovědi.

Stabilní a bezpečný výnos. Existuje?
Slovo „bezpečí“ by měl investor vyřadit ze svého slovníku. Existují jen více a méně rizikové investice. Například před finanční krizí 2008 se všeobecně věřilo, že ceny nemovitostí nemohou výrazně klesnout. Zároveň se věřilo, že cenné papíry zajištěné hypotékami jsou bezpečné a atraktivní. Nesly zajímavé výnosy, nebyly volatilní a měly velmi vysoké ratingy od renomovaných ratingových agentur, zpravidla nejvyšší rating AAA. Bohužel se jednalo o falešný pocit bezpečí. V letech 2008 a 2009 ztratily tyto cenné papíry 80 nebo 90 % své hodnoty. Když zůstaneme v ČR, stabilní a bezpečný výnos slibovaly investorům firmy jako Zoot, EMTC nebo Arca Capital. Investoři přišli o stamiliony korun a o další stamiliony ještě přijdou.

Každopádně pokud se budeme bavit o investicích s nízkým rizikem, potom můžeme zmínit Dluhopisy Republiky vydané Ministerstvem financí ČR.

Zdroj: E15