Podnikáte? Pojistit se můžete takřka na vše

Movitý a nemovitý majetek i provoz firmy, to vše by si měl každý podnikatel chránit. Myslet by měl také na další rizika, která mohou ohrozit jeho podnikání. Ať již třeba ve vztahu k zaměstnancům, či zákazníkům. Zvláště pro malé firmy a živnostníky by totiž větší škody mohly být likvidační.

Vydáno: 26. 10. 2020
Kategorie: Pojistím se
Zdroj: PartnersNews

Pojištění se vyplatí každému podnikateli, a to bez ohledu na to, jakou činností se zabývá. Každý má totiž nějaký majetek a přichází do styku s lidmi, vůči kterým má nějakou právní odpovědnost. Základem by mělo být pojištění staveb a movitých věcí sloužících k podnikatelské činnosti. A to všech. „Tedy například vybavení provozovny nábytkem, popřípadě i cenností, jako jsou třeba obrazy v kanceláři. Dále elektroniky, nářadí, strojů a podobně,“ uvádí příklady David Kučera, finanční poradce společnosti Partners. U pojištění aut je vhodné krom povinného ručení sjednat i havarijní pojištění. Například v případě požáru v garáži totiž nelze plnit poškození aut z pojištění nemovitosti ani movitého majetku. Stejně tak v případě, že by s autem boural zaměstnanec, nekryje škodu pojištění na škody způsobené zaměstnavateli. Z té lze vykrýt pouze spoluúčast havarijního pojištění.

Správně určená hodnota majetku podnikatele
Aby však v případě potřeby pojistka splnila svůj účel, musí být správně určen majetek podnikatele, a především pak jeho hodnota. „Ta by měla vždy odpovídat nové ceně pojištěné věci,“ zdůrazňuje Jan Marek z Generali České pojišťovny. „Neméně důležité je také zvolit správná rizika.“ Kromě těch základních, jako je například požár, výbuch, přímý úder blesku, pak tedy volitelně vybrat ještě další podle toho, co může reálně majetek podnikatele ohrožovat. Určitě se hodí vichřice a krupobití a voda vytékající z vodovodního zařízení. Pojistit majetek je možné rovněž proti sesuvu půdy, zřícení skal nebo zemin, pádu stromů a podobně. A v nabídkách pojišťoven nechybí ani krytí pojistných rizik, jako je krádež či loupež, vandalismus, vniknutí atmosférických srážek nebo třeba náraz vozidla do stavby.

Zásadní význam má také pojištění samotného podnikání, tedy přesněji pojištění přerušení a omezení provozu pro případy, kdy například při bouřce, povodních či požáru dojde k poškození provozovny, zničení materiálu, výrobků a podobně. „Pojištění přerušení a omezení provozu dokáže nahradit finanční ztráty způsobené takovou událostí,“ uvedl Kučera. Vztahuje se na škody v podobě ušlého zisku a fixních výdajů, jako jsou mzdy, nájemné, telefonní a datové služby či ostraha. „Tímto pojištěním získá podnikatel dostatečné peněžní prostředky na to, aby mohl po opravě poškozeného majetku znovu vyrábět a nemusel třeba propouštět zaměstnance,“ vysvětluje Marek.

Vedle toho by měl ovšem každý podnikatel myslet také na škody, které může naopak způsobit jeho podnikání jiným. Za ty totiž nese odpovědnost. A sumy, které se v rámci odškodnění vyplácejí, s nástupem nového občanského zákoníku (od r. 2014) začaly růst a dnes dosahují v nejednom případě milionových částek, zvláště pokud se jedná o škody na zdraví. Pojištění odpovědnosti proto již přestalo být přehlíženým pojištěním. Naopak, stále více podnikatelů bere toto pojištění jako standardní součást podmínek pro své podnikání. I zde ale platí, že v případě potřeby zafunguje správně pouze tehdy, když budou v pojistné smlouvě sjednána odpovídající rizika a limity plnění.

Standardem, na co by se každé pojištění odpovědnosti mělo vztahovat, jsou škody na věcech a újmy na zdraví třetích osob. Mít by ho měli i drobní podnikatelé a živnostníci. „Například i kadeřnice může způsobit třeba poškození vlasů či oděvu, což může mít za následek zrušení konání akce, například svatby, a s tím spojené finanční ztráty, které může poškozený požadovat,“ popisuje příklad David Kučera. A třeba chyba automechaniků může v krajním případě končit až smrtí. Stejně tak, pokud by například spadlo lešení na náhodného kolemjdoucího, může se škoda vyšplhat vysoko. Odpovědnost ponese i provozovatel prodejny, když zákazník v obchodě uklouzne a zlomí si nohu. „Laicky řečeno by mě pojištění mělo ochránit, pokud někomu něco zničím nebo jiného zraním či usmrtím v souvislosti se svým podnikáním,“ dodává Jan Marek.

Na co ještě myslet
Tím výčet stále nekončí. Velmi důležité je mít pojištěnou věc svěřenou. „To kryje případy, kdy podnikatel převezme od zákazníka třeba auto a dojde k jeho poškození, například při výměně čelního skla poškodí palubní desku nebo špatným utěsněním bude do vozu při dešti zatékat,“ říká Kučera. Existuje ještě řada dalších nebezpečí, kdy se ale již nabídky jednotlivých pojištění liší a je nutno pečlivě vybírat, pro kterou se rozhodnout. I zde platí pravidlo, že nejlevnější nebývá nejlepší.

„Pokud má podnikatel zaměstnance, měl by si ohlídat, aby se pojištění vztahovalo i na případné nároky, které proti němu může vznést zdravotní pojišťovna či orgány vyplácející nemocenské dávky,“ doporučuje Marek. Upozorňuje, že tyto nároky mohou dosahovat vysokých částek. Stejně tak je v tomto případě nutné si ověřit, že pojištění zahrnuje i případné škody na věcech zaměstnanců.

Řada činností má také specifika, která je nutno zohlednit v konkrétním pojištění. Například restaurace si musí ohlídat, že její pojištění zahrnuje též újmy způsobené rozšířením salmonely, případně jiné nakažlivé nemoci, či že se pojištění vztahuje i na škody vzniklé na věcech, které hosté odložili na věšák. Jinými slovy, moderní pojistky jsou velmi flexibilní a dokážou pokrýt prakticky jakékoliv riziko. Podnikatelé by měli pojišťovnu tedy vybírat podle toho, jak se dokáže přizpůsobit jejich požadavkům, zohlednit by měli i fakt, jak úspěšně si pojišťovna uměla v historii poradit s řešením škod třeba při kalamitách.

Jak pojištění uzavřít
Modernizované jsou i cesty, jak takové podnikatelské pojištění sjednat. Vše může probíhat v online režimu. „Díky IČ klienta jsme schopni do smlouvy doplnit automaticky celou řadu informací, čímž se proces sjednání smlouvy velmi urychlí,“ poukazuje na nové možnosti Marek. Na dálku je díky biometrickému podpisu možné smlouvu i uzavřít. „Podepisuje se v bezpečném režimu i přes chytrý mobilní telefon nebo tablet,“ upřesňuje Marek.

Zdroj: Mladá fronta DNES